fbpx

Allmänna Villkor

Villkor för HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB

Introduktion

Dessa standardvillkor för webbplatsen skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats, Henrikstensoneyewear.com, tillgänglig på https://henrikstensoneyewear.com.

Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtyckte du till att acceptera alla villkor som skrivs här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med någon av dessa standardvillkor för webbplatsen. Dessa villkor har skapats med hjälp av villkorsmallen och villkorsflödesgeneratorn .

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Förutom det innehåll du äger, enligt dessa villkor, äger HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas begränsad licens endast i syfte att se materialet som finns på denna webbplats.

Restriktioner

Du är specifikt begränsad från allt av följande:

  • publicera material från webbplatsen i andra medier;
  • sälja, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera material på webbplatsen;
  • offentligt framföra och/eller visa material på webbplatsen;
  • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;
  • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens åtkomst till denna webbplats;
  • att använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan orsaka skada på webbplatsen eller någon person eller affärsenhet;
  • delta i datautvinning, datainsamling, eller någon annan liknande aktivitet i samband med denna webbplats;
  • använda denna webbplats för att engagera sig i någon reklam eller marknadsföring.

Vissa delar av denna webbplats är begränsade från att vara tillgänglig för dig och HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB kan ytterligare begränsa åtkomsten av dig till alla delar av denna webbplats, när som helst, efter eget gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också upprätthålla konfidentialitet.

Ditt innehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen avser “ditt innehåll” allt ljud, video, text, bilder eller annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB en icke-exklusiv, världsomspännande oåterkallelig, underlicenserbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB förbehåller sig rätten att ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan att meddela.

Din integritet

Läs integritetspolicyn.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls “i befintligt skick” med alla fel, och HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB uttrycker inga utfästelser eller garantier, av något slag relaterat till denna webbplats eller materialet som finns på denna webbplats. Dessutom ska ingenting på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB, eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, hållas ansvarig för något som uppstår ur eller på något sätt är kopplat till din användning av denna webbplats, oavsett om sådant ansvar är enligt kontrakt. HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda ska inte hållas ansvarigt för något indirekt, följdansvar eller särskilt ansvar som uppstår ur eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Du håller härmed till fullo HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB skadeslös från och mot alla och/eller alla skulder, kostnader, krav, åtgärdsorsaker, skador och utgifter som på något sätt uppstår i samband med ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

Skiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig enligt tillämplig lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de återstående bestämmelserna häri påverkas.

Variation av villkor

HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB har rätt att när som helst revidera dessa villkor och genom att använda denna Webbplats förväntas du granska dessa villkor regelbundet.

Uppdrag

HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB har rätt att överlåta, flytta och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan att meddela. Du har dock inte rätt att överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela överenskommelsen

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan HENRIK STENSON EYEWEAR SWEDEN AB och dig i relation till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna som finns i Sverige för att lösa eventuella tvister.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om nyheter och händelser från Henrik Stenson Eyewear

Henrik Stenson Eyewear tillverkar snygga, funktionella och tåliga glasögon. HS Performance-kollektionen har glasögon och linser väl lämpade för golf och andra aktiviteter och våra Street Sunglasses är klassiska modeller med noggrant genomarbetade detaljer och en ren, medveten design.

Organisationsnummer: 559037-5399

Adress: Pinhättevägen 27, 24657 Barsebäck – Sverige